ჩვენი კოპმანიის შესახებ

კომპანია ABC GEORGIA  წარმოადგენს ვებ-გვერდის: www.sps.ge-ის ოპერატორს.